contact us

+ 264 65 223 5000
+264 65 223 5294
Oshikuku - Outapi Main Road
Ogongo Constituency